Servicii Sociale

- Găzduire pe perioadă nedeterminată;
- Comunicare şi asigurarea de companie;
- Terapie ocupaţională;
- Asigurarea asistenţei şi sprijin acordat în vederea participării la anumite evenimente de socializare şi evenimente culturale;
- Menţinerea relaţiilor rezidentului cu familia şi cu comunitatea;
- Activităţi de informare şi de lecturare a rezidenţilor (drepturi, cărţi, presă, poezii, meditaţii, etc);

- Informare şi mediere pentru accesul la diferite drepturi şi facilităţi pentru rezidenţi;
- Asistenţă şi sprijin în administrarea şi gestionarea bunurilor personale şi a bugetului propriu;
- Asigurarea alimentaţiei zilnice;
- Sprijin cotidian/ajutor şi asistenţă pentru menaj;
- Asistenţă şi sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente sau ocazionale;
- Consiliere socială, psihologicaă, administrativă, juridică şi spirtuală;

- Demersuri generale şi speciale efectuate pe lângă instituţiile competente (programare la medicul specialist/analize medicale, încadrare în grad de handicap, programare la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap în vederea reînnoirii Certificatului de Handicap atunci când este nevoie, depunere dosar pentru obținerea unor anumitor drepturi legale, bilete de tratament sau de odihnă, demersuri pe lângă instituţiile competente, însoţirea persoanei vârstnice la diferite instituţii, etc.